Afdruk

U kunt de opdruk hier vinden

RuhrtalRadweg / Afdruk

Uitgever:
Werkgroep RuhrtalRadweg
c/o Ruhr Tourism GmbH
Centroallee 261
46047 Oberhausen
Telefoon hotline: 01806 181620 (€ 0,20/per gesprek vanuit alle Duitse netwerken)
E-mail: info@ruhrtalradweg.de

Algemeen directeur:
Dhr. Axel Biermann
Thorsten Kröger

Voorzitter van de Raad van Commissarissen:
Bruno Sagurna

Handelsregister:
HRB 21124, Duisburg
Belastingnummer: DE 196884225

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 10 lid 3 MDStV: Arbeitskreis RuhrtalRadweg (adres zoals hierboven)

Platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie: Platform voor onlinegeschillenbeslechting

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, Dr. Ralf W. Schadowski van ADDAG GmbH & Co KG(https://www.addag.de/), via datenschutz@ruhr-tourismus.de of per Post op ons adres met de toevoeging "functionaris voor gegevensbescherming".

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten volgens § 7 Para.1 TMG. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie in overeenstemming met algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment dat een concrete overtreding van de wet bekend wordt. Wanneer dergelijke overtredingen bij ons bekend worden, zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar.

Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's is echter zonder concrete aanwijzingen van een rechtsschending niet zinvol. Als wij kennis nemen van wetsovertredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de sitebeheerders gemaakte inhoud en werken op deze pagina's vallen onder het Duitse auteursrecht. Duplicatie, verwerking, distributie of enige vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten de reikwijdte van het auteursrecht vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé-, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks kennis krijgen van een schending van het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Als wij op de hoogte zijn van inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Bron: www.e-recht24.de/mitglieder

Systeem voor inhoudsbeheer:
eZ publish (Gemeenschapseditie)
Deze kopie van ez publish is gelicenseerd onder de GPL v2.
Copyright © 1999-2014 eZ Systems AS, met gedeelten auteursrechtelijk beschermd door andere partijen.

(X)HTML/CSS-raamwerk: yaml

Webdesign

Inwebco GmbH
Möhne straat 55
59755 Arnsberg
Tel: 02932-434490
www.inwebco.com

Bitte beachten Sie, dass nach der Aktivierung Daten an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden.