Impressum

Ruhrtalradweg / Impressum

Dienstaanbieder in de zin van  § 5 van de telecommunicatiewet (TMG) is het

Zweckverband Tourismusverband Biggesee-ListerseeDer ZweckverbandsvorsteherChristian Pospischil, Burgermeester van de Hanzestad AttendornKölner Straße 12D 57439 AttendornTelefoon: 0049  27 22 / 64 – 210Telefax: 0049 27 22 / 64 – 241

Bij het Zweckverband gaat het om een publiekrechtelijk lichaam.

De redactionele verantwoordelijkheid voor deze inhoud van het Tourismusverband Biggesee-Listersee ligt – indien niet anders aangegeven  – bij:

Zweckverband Tourismusverband Biggesee-ListerseeDer ZweckverbandsvorsteherChristian Pospischil, Burgermeester van de Hanzestad Attendorn

Wij zijn niet verplicht of verplicht om aan arbitrageprocedures voor een arbitragecommissie deel te nemen.

Platform voor de online arbitrage van de Europese Commissie Online-Streitschlichtungsplattform

Afdeling: Tourismusverband Biggesee-Listersee Directrice Imke Grotelüschen

Aanwijzingen inzake copyright en aansprakelijkheid

1. Inhoud van het online aanbodHet Tourismusverband Biggesee-Listersee aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie.  Aansprakelijkheidsclaims, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet gebruik van de weergegeven informatie of door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie veroorzaakt worden, zijn principieel uitgesloten, wanneer er geen sprake is van een bewezen opzettelijke of grof nalatige schuld vanwege het Tourismusverband Biggesee-Listersee. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Het Tourismusverband Biggesee-Listersee behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het complete aanbod zonder aparte aankondiging te veranderen, aan te vullen, te wissen of de publicatie deels of definitief te stoppen.

2. Verwijzingen naar andere diensten (Links)Van deze eigen inhoud moet onderscheid gemaakt worden van dwarsverwijzingen (zogenaamde “links“) op de door andere aanbieders verstrekte inhoud. De redactionele verantwoordelijkheid voor deze andere inhoud ligt bij de aanbieder. Zie bij alle aanbiedingen, die niet afkomstig zijn van het Tourismusverband Biggesee-Listersee, het bijhorende impressum. Het Tourismusverband Biggesee-Listersee heeft bij de eerste verbinding met link de externe inhoud geïnspecteerd. Omdat het bij links echter om dynamische verwijzingen gaat, kan de externe inhoud in de tussentijd veranderd worden zonder dat wij hiervan kennis gekregen hebben.  Daarom aanvaardt het Tourismusverband Biggesee-Listersee uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor inhoud van vreemde aanbiedingen, die via links bereikt kunnen worden.

Per vonnis van 12 mei 1998 – 312 O 85/98 – “Aansprakelijkheid voor links” heeft het Landgericht Hamburg besloten dat door het instellen van een link de inhoud van de via link verbonden pagina eventueel medeverantwoordelijk is. Dit kan – aldus het Landgericht –alleen verhinderd worden door het feit dat een uitdrukkelijke distantiëring van vreemde inhoud gebeurt. Het Tourismusverband Biggesee-Listersee heeft op zijn pagina’s talrijke links naar andere pagina’s in het internet ingevoerd. Voor alle links geldt: Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij geen invloed op de creatie en de inhoud van de met links verbonden pagina’s hebben. Daarom distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijk van de inhoud van elke aangeklikte pagina en maken ons hun inhoud niet eigen. Deze verklaring geldt voor alle externe links en voor alle inhoud van externe pagina’s, waarnaar zichtbare buttons of andere verwijzingen leiden.

3. Copyright- en kentekenrechtHet lay-out van de website, de gebruikte grafieken, foto’s, toondocumenten, videosequenties en teksten zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten, de fotomechanische weergave, reproductie, verwerking door middel van bijzondere methoden (bijvoorbeeld gegevensverwerking, gegevensdragers en datanetwerken) of een ander gebruik van deze inhoud behoudt het Tourismusverband Biggesee-Listersee zich voor. Het copyright voor gepubliceerde, door het Tourismusverband Biggesee-Listersee zelf aangemaakte objecten ligt bij ons. Een reproductie is zonder uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.  Het Tourismusverband Biggesee-Listersee streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, toondocumenten, videosequenties en teksten na te leven, door haar zelf gemaakte grafieken, toondocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, toondocumenten, videosequenties en teksten.   Alle in het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderhevig aan de bepalingen van het geldende kentekenrecht en de bezitsrechten van de geregistreerde eigenaars. Alleen op basis van de loutere mening kan niet geconcludeerd worden dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd zijn.

Facebook

4. GegevensbeschermingDe toegang tot dit webaanbod wordt geregistreerd (pagina, datum, IP-adres). Deze gegevens worden voor statistieke doeleinden in geanonimiseerde vorm opgeslagen en na twee maanden weer gewist. Indien u ons een e-mail wilt sturen, vergeet dan niet dat de informatie tot het gebruik van een coderingsmethode tijdens het transport door onbevoegden ter kennis genomen, vervalst of gewist kunnen worden. Voor vertrouwelijke informatie is daarom de briefweg aanbevolen. Wanneer in het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonsgegevens of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, namen, adressen), worden deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis vrijgegeven. Het gebruik van alle aangeboden diensten is  – voor zover technisch mogelijk en redelijk– ook zonder vermelding van dergelijke gegevens of met vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan.

Dit impressum geldt ook voor het volgende sociale medium kanaal  https://www.facebook.com/biggelistersee

4. GegevensbeschermingDe toegang tot dit webaanbod wordt geregistreerd (pagina, datum, IP-adres). Deze gegevens worden voor statistieke doeleinden in geanonimiseerde vorm opgeslagen en na twee maanden weer gewist. Indien u ons een e-mail wilt sturen, vergeet dan niet dat de informatie tot het gebruik van een coderingsmethode tijdens het transport door onbevoegden ter kennis genomen, vervalst of gewist kunnen worden. Voor vertrouwelijke informatie is daarom de briefweg aanbevolen. Wanneer in het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonsgegevens of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, namen, adressen), worden deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis vrijgegeven. Het gebruik van alle aangeboden diensten is  – voor zover technisch mogelijk en redelijk– ook zonder vermelding van dergelijke gegevens of met vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan.

5. Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluitingDeze aansprakelijkheidsuitsluiting moet als deel van het internetaanbod beschouwd worden, van waaruit naar deze pagina verwezen werd. Indien delen of formuleringen van deze tekst de geldende rechtssituatie niet, niet meer of niet volledig vervult, blijven de andere delen van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

De verstrekte informatie op deze website werd door ons zorgvuldig gecontroleerd en wordt regelmatig geactualiseerd.  Er kan echter geen garantie gegeven worden dat alle gegevens steeds volledig, correct en actueel zijn. Dit geldt in het bijzonder voor alle verbindingen (“links“) met andere websites, waarnaar rechtstreeks of onrechtstreeks verwezen wordt. Alle gegevens kunnen zonder voorgaande aankondiging aangevuld, verwijderd of veranderd worden.

Verder is het niet onze verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen destructieve programma’s of programmadelen zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden e.d., die op webservers liggen en die mogelijkerwijs door links vanaf onze website bereikt kunnen worden.

Foto’s

De foto’s werden door de Hanzestad Attendorn, het Brandweermuseum  Attendorn, de Atta-grot, de stad  Drolshagen, de Verein Drolshagen Marketing e.V., Sven Huppertz, de stad Meinerzhagen, het Heimatverein Meinerzhagen, Personenschifffahrt Biggesee, de stad Olpe, de Verein Olpe Aktiv e.V., Tatjana Schefers, Volker Schneider, Stefan Ziese, Sauerland Tourismus e.V., Dennis Stratmann, Tanja Evers,  Sabrina Voss, Manfred Stromberg, Oliver Köhnke, Flycam Sauerland, Björn Bernhardt, Susanne Schnatz, Kevin Bischof,  Dominik Wigger, UFO Luftbild, de camping Gut Kalberschnacke,  H.D. Wurm, de gemeente Wenden en het Schaustellerverband Wendener Kirmes ter beschikking gesteld. Wij bedanken ons ook bij de fotografen, die hun foto’s op pixabay.com ter beschikking stellen.

Bronvermeldingen: Facebook Disclaimer

Bronvermeldingen: eRecht24 Disclaimer

Matomo (vroeger Piwik)

Wij gebruiken de webanalysedienst Matomo om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren.  Via de opgedane statistiek kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Daarvoor worden cookies op uw systeem opgeslagen. De op deze wijze geregistreerde informatie slaan wij uitsluitend op onze servers in Duitsland en/of een lidstaat van de Europese Unie op. De informatie wordt niet aan derden doorgegeven.

Matomo is zodanig ingesteld dat de IP-adressen niet volledig, maar met de twee laatste bytes ingekort opgeslagen worden zodat een toewijzing van het ingekorte  IP-adres aan het oproepende systeem niet meer mogelijk is.

De juridische basis voor het gebruik van Matomo is art. 6 lid 1 lit. f AVG, waarbij onze legitieme interesse in voornoemde doelen ligt.

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor onze doelen. Dat is bij ons na 12 maanden het geval.

U kunt de cookies steeds in de browserinstellingen wissen. U kunt daar ook het plaatsen van cookies uitsluitend.

Wij bieden bovendien de mogelijkheid van een  opt-out uit de analyseprocedure. Hiervoor moet u de volgende link vormen. Op deze wijze wordt een bijkomende cookie op uw systeem geplaatst, dat aan Matomo meedeelt dat uw gegevens niet opgeslagen moeten worden. Wist u in de tussentijd uw cookies, dan moet u ook de opt-out-cookie opnieuw zetten.

Meer informatie vindt u op https://matomo.org/docs/privacy/

naar de tracking Opt-Out

YouTube-video’s

Wij hebben YouTube-video’s in ons online aanbod geïntegreerd, die op opgeslagen zijn en die direct vanaf onze website bekeken kunnen worden. Al deze video’s zijn in de “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” geïntegreerd, met andere woorden er worden geen gegevens van u als gebruiker naar YouTube gestuurd wanneer u de video’s niet afspeelt. Pas wanneer u de video’s afspeelt, worden de in de volgende paragraaf genoemde gegevens overgedragen. Wij hebben geen invloed op de gegevensoverdracht.

Door het bezoek aan de website krijgt YouTube de informatie dat u de subpagina van onze website heeft opgeroepen. Verder worden de tijdens het bezoek aan onze website geregistreerde gegevens doorgestuurd. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt, via dewelke u ingelogd bent, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Bent u bij Google ingelogd, dan worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Wanneer u de toewijzing met uw profiel bij YouTube niet wenst, moet u zich vóór de activering van de button uitloggen. YouTube slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of de specifieke creatie van zijn website. Dergelijke analyse gebeurt vooral  (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) voor aan de behoeften aangepaste reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft recht om verzet aan te tekenen tegen de creatie van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich tot YouTube moet wenden.

Meer informatie over doel en omvang van de gegevensregistratie en zijn verwerking door YouTube vindt u in de verklaring inzake de gegevensbescherming. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden als bescherming van uw privacy: Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de USA en heeft zich aan het  EU-US-Privacy-Shield onderworpen    https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

De juridische basis voor de inbedding van de YouTube-video’s is art. 6 lid 1 lit. f AGV. Onze legitieme interesse ligt in marketingdoeleinden.  Wanneer u uw toestemming geeft door op de video te klikken, is de juridische basis art. 6 lid 1 lit. a AGV.

Social-Media-Plug-ins

Op dit ogenblik gebruiken wij de volgende Social-Media-Plug-ins: Facebook. Wij gebruiken daarbij een zogenaamde twee klikken oplossing of een technisch gelijkwaardige. Dat betekent dat, wanneer u onze pagina bezoekt, in principe initieel geen persoonsgegevens aan de aanbieders van de  Plug-ins worden doorgestuurd. U herkent de aanbieder van de  Plug-ins via de markering op het vakje boven zijn beginletters of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de button direct met de aanbieder van de Plug-in te communiceren. Alleen wanneer u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert, krijgt de Plug-in-aanbieder de informatie dat u de website van ons online aanbod heeft opgeroepen. Verder worden de tijdens het bezoek aan onze website geregistreerde gegevens doorgestuurd. In geval van Facebook wordt na de indicatie van de aanbieders in Duitsland het IP-adres onmiddellijk na registratie geanonimiseerd. Door de activering van de Plug-in worden dus persoonsgegevens van u naar de betreffende Plug-in-aanbieder gestuurd en daar (bij aanbieders uit de USA) opgeslagen. Omdat de Plug-in-aanbieder de gegevens vooral via cookies registreert, raden wij u aan, voordat u op het vakje klikt, via de veiligheidsinstellingen van uw browser alle cookies te wissen.

Wij hebben noch invloed op de geregistreerde gegevens en gegevensverwerkingsprocedures, noch kennen wij de volle omvang van de gegevensverwerking, de doelen van de verwerking, de opslagperiodes. Ook over het wissen van de geregistreerde gegevens door de Plug-in-aanbieder hebben wij geen informatie.

De Plug-in-aanbieder slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of de specifieke creatie van zijn website. Dergelijke analyse gebeurt vooral  (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) voor aan de behoeften aangepaste reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft recht om verzet aan te tekenen tegen de creatie van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich tot de betreffende Plug-in-aanbieder moet wenden. Via de Plug-ins bieden wij u de mogelijkheid met de sociale netwerken en andere gebruikers te interageren, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen maken.

De juridische basis voor het gebruik van de Plug-in is art. 6 lid 1 lit. f AVG, waarbij onze legitieme interesse in marketingdoelen ligt. Wanneer u uw toestemming geeft door op een Plug-in te klikken, is de juridische basis art. 6 lid 1 lit. a AGV.

De gegevens worden doorgestuurd onafhankelijk van het feit of u een account bij de  Plug-in-aanbieder heeft en daar ingelogd bent. Wanneer u bij de Plug-in-aanbieder ingelogd bent, worden uw bij ons geregistreerde gegevens rechtstreeks aan uw bij de Plug-in-aanbieder bestaande account toegewezen. Wanneer u de geactiveerde button indrukt, en bijvoorbeeld de pagina met een link verbindt, slaat de Plug-in-aanbieder ook deze informatie in uw gebruikersaccount op en deelt ze openbaar aan uw contacten mee. Wij raden u aan na het gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, in het bijzonder echter voor de activering van de Social-Media-Plug-in-button, omdat u zo een toewijzing met uw profiel bij de  Plug-in-aanbieder kunt vermijden.

Meer informatie over doel en omvang van de gegevensverwerking en hun verwerking door de Plug-in-aanbieder vindt u in de volgende verklaringen van de gegevensbescherming van deze aanbieders. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden als bescherming van uw privacy.

Adressen van de betreffende plug-in-aanbieders en URL met hun aanwijzingen betreffende de gegevensbescherming:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA;

http://www.facebook.com/policy.php;meer informatie over de gegevensregistratie: http://www.facebook.com/help/186325668085084,http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications alsookhttp://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.Facebook heeft zich aan het EU-US-Privacy-Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Webdesign

Inwebco GmbH
Möhnestraße 55
59755 Arnsberg
Tel: 02932-434490
www.inwewbco.com

 

 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie, dass nach der Aktivierung Daten an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden.